.

MetalKings.Org -

MetalKings.Org -
MetalKings.Org - MetalKings.Org -  MetalKings.Org - MetalKings.Org -
/

- 22 !


1 2011

'

:
: . MetalKings.ru

:

:

:

:

/

- 22 !


1 2011

'

: .
MetalKings.ru
? !

: '

1 2011
- 22 !

:

13 2020
Sabaton

13 2020
Avatar

9 2020
In Flames

1 2020
Babymetal

26 2020
Hammerfall

9 2020
Kadavar
15 2020
Mayhem


15 2019
. 10


13 2019
Pestilence

9 2019
Rockets

:

30 2012
- UGAR

1 2011
- 22 !

MetalKings.Org - MetalKings.Org -  MetalKings.Org - MetalKings.Org -

: aleksandr_khor [ ] mail.ru

MetalKings.Org 2000 - 2016

,
18+